« Asiasi

Organisatsioonide veebilehtede disain

Avalikud asutused nagu KUMU peavad järjekindlalt veenduma, et nende veebileht on jätkuvalt kõrgel tasemel. Paljud külastajad vajavad pidevalt infot, mistõttu peab kasutaja teekond (UX) ning üldine disain toetama kiiret navigeerimist. KUMU on vaid üks näide. Eestis on tuhandeid ametiasutusi ja eraettevõtteid, mille veebileht vajab samal tasemel lähenemist.

5 Jul 2020